DUYURULAR :
Geçici Ýstihdam Proje Destekleri

         Geçici Ýstihdam Proje Destekleri

            Geçici istihdam projelerinin amacý, toplumun ortak yararý için uygulanacak çeþitli projelerde ihtiyaç duyulan iþgücünün kýsa süreli istihdamla karþýlanmasý, yoksul iþsizlerin çalýþtýrýlmasý ve bu kiþilerin geçici de olsa para kazanýp aile geçimine katký saðlamasýdýr.    


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 24
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1