DUYURULAR :
Üniversiteyi Kazanan Kimsesiz Çocuklara Para Ödülü

Üniversiteyi Kazanan Kimsesiz Çocuklara Para Ödülü


Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), yetiþtirme yurtlarýnda kalan ve üniversitelerin deðiþik bölümlerini kazanan 10 çocuðu 300"er lira ile ödüllendirdi.

SYDV Müdürü Hidayet Bozkurt, yaptýðý yazýlý açýklamada, Çocuk Koruma Kanunu kapsamýnda Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðüne baðlý kýz ve erkek yetiþtirme yurtlarýnda kalan ve bu yýl yükseköðrenim kapsamýnda üniversitelerin deðiþik bölümlerine yerleþtirilen 10 çocuðun vakýf tarafýndan ödüllendirildiðini belirtti. Toplam 3 bin liralýk ödül verildiðini ifade eden Bozkurt, 10 çocuða 300"er lira daðýtýldýðýný bildirdi. Bozkurt, yurtlarda kalýp da üniversiteye giriþ ve diðer sýnavlarda baþarýlý olan öðrencileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.205.60.226
Bugün Tekil : 5
Bugün Toplam : 9
Toplam Tekil : 199374
Şu An Bağlı :1