DUYURULAR :

1
2
3
4
5
Haber Resmi
TOKÝ 1+1 SOSYAL KONUT YEDEK HAK SAHÝBÝ BAÞVURUSU(2016)Tarih:18-10-2016

MALATYA ÝLÝNDE 3294 SAYILI KANUN KAPSAMINA GÝREN ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ AÝLELER ÝÇÝN YAPTIRILAN 1+1 SOSYAL KONUTLARINA YEDEK HAK SAHÝBÝ BELÝRLEMEK ÝÇÝN "17.10.2016 - 17.11.2016" TARÝHLERÝ ARASINDA HAMÝDÝYE MAH. CUMHURÝYET CAD. NO:1
[Devami]

Haber Resmi
UMUT ATÖLYESÝTarih:03-01-2014

2013 yýlý sonu itibariyle SODES kapsamýnda “ Umut Atölyesi ” projesi hayata geçirilmiþ olup toplam 128, 780 proje desteði alýnmýþtýr. Projemiz 2011 Yýlýnda" Mektuba Gizlenen Hayaller ", 2012 yýlýnda "Minik Kalplere Büyük Mutlulu
[Devami]

Haber Resmi
HOÞGELDÝN BEBEK PROJESÝTarih:23-10-2013

Ýlimizde sosyo-ekonomik yosunluk içinde bulunan vatandaþlarýmýza yönelik Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak çeþitli türlerde ayni ve nakdi yardýmlar ile proje destekleri saðlamaktayýz. Özell
[Devami]

Haber Resmi
“Minik Kalplere Büyük Mutluluklar” SODES Projesi Yýl Sonu EtkinliðiTarih:01-08-2013

Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak yürütmekte olduðumuz “Minik Kalplere Büyük Mutluluklar” SODES Projemizden faydalanan çocuklarýn ve eðitmenlerin hazýrlamýþ olduðu yýlsonu etkinliði M
[Devami]

Haber Resmi
2013 Yýlýna Ait Kömür DaðýtýmýTarih:01-08-2013

Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak Ýlimiz Merkez Mahalleleri ve Merkez Köylerinde ikamet eden sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaþlarýmýza yönelik çeþitli türlerde ayni ve nakdi yardýml
[Devami]

Haber Resmi

2022 Sayýlý Kanun Kapsamýndaki Özürlü Ve Yaþlý Aylýðý Baþvuru Ýþlemleri
Daha önceden Maliye Bakanlýðý ve Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yürütülen 2022 sayýlý kanun kapsamýndaki aylýk iþle Devami >>>


Haber Resmi

TÜP BEBEK PROJESÝ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn 19.09.2012 tarih ve 2012/22 sayýlý genelgesi ile tüp bebek tedavi giderlerini karþýlayamayan 3294 sa Devami >>>


 
Haber Resmi

Vakfýmýz Ýftar Yemeðinde Ýhtiyaç Sahibi Aileler Ýle Birlikteydi.
Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak Ýlimiz Merkez Mahalleleri ile Merkez Köylerinde ikamet eden sosyo-ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaþlarýmýza çeþitli alanlarda ayni ve nakdi sosyal yard Devami >>>

Haber Resmi

Mektuba Gizlenen Hayaller Projesi
Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak yürütmekte olduðumuz “Mektuba Gizlenen Hayaller” SODES Projemizin açýlýþý Þeyh Bayram Çok Amaçlý Sosyal Tesisinde gerçekleþtirilmiþtir. Mektuba G Devami >>>

Haber Resmi

Resmi Nikahlý Eþi Vefat Etmiþ Kadýna Ev Ýmkaný
Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý arasýnda oluþturulan protokol çeçevesinde Ýlimiz Beydaðý Mahallesinde yaptýrýlan 1+1 360 adet yoksul grubu konutlarýndan 18 adedi çeþitli nedenlerden d Devami >>>

Haber Resmi

"Hayata Pedal Çevir" SODES Projesi Ýle Bisikletle Nemrut"a Çýkýldý
Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma Ve Dayanýþma Vakfý bünyesinde yürütülmekte olan “Hayata Pedal Çevir” Projesi kapsamýnda 29.06.2012-01.07.2012 tarihleri arasýnda Nemrut’a bisiklet turu düzenlendi.Yaklaþýk 22 ilden ve Malatya Devami >>>

Haber Resmi

MALATYA EÐÝTÝM BURSU PROJESÝNE BÜYÜK ONUR…
Malatya Eðitim Bursu Projesi 11. Altýn Pusula Ödülleri töreninde jüri özel ödülüne layýk görüldü. Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði’nin organize ettiði ve büyük ilgi toplayan Altýn Pusula Ödülleri sahiplerini buldu. Tür Devami >>>


     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 22
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1